SRY:n fyysikot

Suomen radiologiyhdistyksen fyysikot (SRF) – Fysiker i Radiologföreningen i Finland (FRF)


Kerhon nimi: Suomen radiologiyhdistyksen fyysikot (SRF) – Fysiker av Radiologföreningen i Finland (FRF). Kerho toimii Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) – Radiologföreningen i Finland ry:n jaostona.


SRF:n tarkoituksena on edistää ja kehittää fysiikkaa radiologian alalla, sen koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Kerhon jäseniä voivat olla SRY:n F-ryhmän (fyysikko- ja erityisammattiryhmän jäsenet) jäsenet. Liittyminen SRF:n jäseneksi tapahtuu maksamalla vuotuinen jäsenmaksu SRF:n tilille.


SRF:n hallitus voi kutsua kunniajäseniä eri tavoin ansioituneista henkilöistä.


SRF:n vuosikokous pidetään kalenterivuoden loppuun mennessä. Kokouskutsu julkaistaan SRF:n kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmenee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.


Vuosikokouksessa vahvistetaan mm. SRF:n jäsenmaksu ja valitaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 2-4 muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on paikalla. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan. Vuosikokouksessa esitellään SRF:n vuosikertomus vuosikokoukseen mennessä toteutuneesta toiminnasta ja se julkaistaan toimintavuotta seuraavan vuoden alussa SRF:n kotisivuilla.


SRF:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja.


Äänestys SRF:n kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on SRF:n lakkauttaminen vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Mikäli SRF lakkautetaan, siirtyvät sen mahdolliset varat SRY:lle.